Umjetnost Šerbu j.d.o.o.

091 580 4984

Grafika “Šipci”

Uokvirena grafika. Grafika je vlastoručno potpisana od strane umjetnika u donjem desnom kutu. Kontaktirajte nas ukoliko želite drugi tip ili stil okvira.

Uokvirena grafika. Grafika je vlastoručno potpisana od strane umjetnika u donjem desnom kutu. Kontaktirajte nas ukoliko želite drugi tip ili stil okvira.