Privola za korištenje osobnih podataka

Potpisom ove privole dajem svoju dobrovoljnu, izričitu i nedvosmislenu privolu na prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka od strane društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o.

kao i za postupak obrade osobnih podataka koji će navedeno društvo izvršiti u skladu s primjenjivim pozitivno pravnim propisima.

Ujedno izričito ovlašćujem društvo na dostavu svih prikupljenih i obrađenih mojih osobnih podataka trećim osobama u skladu sa zakonskom regulativom (nadležnim državnim tijelima te tijelima Europske unije na njihov zahtjev ili temeljem zakonskih odnosno ugovornih obaveza društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o. prema istima), i u skladu s mojim ugovornim obvezama prema društvu Umjetnost Šerbu j.d.o.o.

Ovime dajem suglasnost za obradu mojih osobnih podataka u svrhu:

 • osiguranja pružanja usluge i/ili isporuke robe koju zatražim od društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o., te s tim u vezi izdavanja ponuda, otpremnica, računa, IOS kartica i svih drugih knjigovodstvenih isprava, obrade mojih podataka u knjigovodstvene svrhe kod društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o., sukladno pozitivno pravnim propisima, ostvarivanja i realizacije ugovornog odnosa iz ugovora o isporuci robe/ugovora o prijevozu/ugovora o poslovnoj suradnji/ugovora o zastupstvu
 • što učinkovitijeg odgovora na moj upit koji uputim društvu Umjetnost Šerbu j.d.o.o., osobno, e-mailom, telefonom, telefaksom ili bilo kojim drugim načinom

pri čemu me društvo Umjetnost Šerbu j.d.o.o. obavještava da svoja prava mogu ostvarivati jedino korištenjem svoje e-mail adrese koju ovime dajem društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o.

Obvezujem se da ću za ostvarivanje, odnosno zaštitu navedenih prava koristiti isključivo gore navedenu e-mail adresu, a da društvo Umjetnost Šerbu j.d.o.o. zadržava pravo traženja dodatne identifikacije kako bi se spriječila bilo kakva zlouporaba mojih prava u vezi osobnih podataka.

Podaci za koje dajem privolu, da budu predmet obrade od strane društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o. su : ime i prezime, adresa prebivališta, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, državljanstvo, OIB (osobni identifikacijski broj), vrsta i broj identifikacijske isprave, broj bankovnog računa i naziv banke.

Ovime ujedno izjavljujem da sam u cijelosti informiran o mojim sljedećim pravima vezanima za obradu podataka sukladno Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) :

 • Pravo na informiranje
 • Pravo pristupa
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničavanje obrade
 • Pravo na prijenos podataka
 • Pravo na prigovor
 • Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje,

kao i s činjenicom da će društvo Umjetnost Šerbu j.d.o.o. moje osobne podatke pohraniti na razdoblje od 2 (dvije) godine od završetka godine u kojoj je prestao poslovni odnos između mene i navedenog društva, odnosno od završetka godine u kojoj je prestala obveza društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o. na čuvanje tih podataka sukladno zakonskim obvezama.

Ovime ujedno izjavljujem da sam obaviješten kako su mi sva detaljna objašnjenja mojih prava dostupna u prostorijama društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o., te da sam upoznat da svoja prava mogu koristiti slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka društva Umjetnost Šerbu j.d.o.o., elektroničkom poštom na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili zemaljskom poštom na adresu: Pobijana 10, 20 000 Dubrovnik, uz uvjet da ostvarenje svojih prava tražim korištenjem gore navedene e-mail adrese ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Umjetnost Šerbu j.d.o.o., uz prethodnu najavu na broj telefona +385 91 580 4984 uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom.

Stoga sam suglasan:

 • ponašati se na način koji je podudaran s ovom Izjavom,
 • odnositi se prema bilo kojem osobnom podatku koji mi je dostupan na način predviđen ovom Izjavom.

Ujedno izjavljujem da Umjetnost Šerbu j.d.o.o. smije podatke sačuvati radi poboljšanja svojih usluga u odnosu na mene osobno i kontaktirati me u slučaju novosti u uslugama, akcijama ili eventualnoj nagradnoj igri (newsletter).


© 2023 Dubrovnik Art - UMJETNOST ŠERBU j.d.o.o. All Rights Reserved. Powered by Link