Umjetnost Šerbu j.d.o.o.

091 580 4984

Grafika “Stara gradska luka”

Uokvirena grafika. Veličina grafike bez okvira je 21 cm x 14,8 cm. Grafika je vlastoručno potpisana od strane umjetnika u donjem desnom kutu. Kontaktirajte nas ako želite drugi tip ili stil okvira.

Uokvirena grafika. Veličina grafike bez okvira je 21 cm x 14,8 cm. Grafika je vlastoručno potpisana od strane umjetnika u donjem desnom kutu. Kontaktirajte nas ako želite drugi tip ili stil okvira.