Umjetnost Šerbu j.d.o.o.

091 580 4984

Grafika “Zvonik”

Uokvirena grafika. Veličina grafike bez okvira je 14,8 cm x 21 cm. Grafika je vlastoručno potpisana od strane umjetnika u donjem desnom kutu. Kontaktirajte nas ukoliko želite drugi tip ili stil okvira.

Uokvirena grafika. Veličina grafike bez okvira je 14,8 cm x 21 cm. Grafika je vlastoručno potpisana od strane umjetnika u donjem desnom kutu. Kontaktirajte nas ukoliko želite drugi tip ili stil okvira.